Preobremenjenost zdravnikov v ZD Ajdovščina: BREZ NADUR

Foto: Pixabay

Zdravniki iz Zdravstvenega doma Ajdovščina so zaradi preobremenitev umaknili soglasje za nadurno delo.

Po besedah predsednika sindikata družinskih zdravnikov Parktikum Igorja Mučeviča, se je v ZD Ajdovščina v zadnjem obdobju upokojilo več zdravnikov, dodatne upokojitve pa so še napovedane.

Zdravniki v primarnem zdravstvu v Sloveniji že nekaj mesecev opozarjajo na pomanjkanje kadra in preobremenjenost, a s svojimi opozorili pri pristojnih še niso dosegli učinkovitih in konkretnih ukrepov. Kapljo čez rob predstavlja splošni dogovor za letošnje leto, ki je dvignil dovoljeno število opredeljenih bolnikov in s tem po oceni zdravnikov njihov položaj še poslabšal.

Foto: Pixabay

Trenutno je v Sloveniji 950 specialistov družinske medicine in 315 specializantov. Po februarskih podatkih ZZZS 42 odstotkov oziroma 595 družinskih in otroških zdravnikov ni presegalo obremenitev slovenskega povprečja.

Na ministrstvu za zdravje, vodenje katerega je po odstopu Fakina začasno prevzel premier Marjan Šarec, zagotavljajo, da intenzivno pripravljajo ukrepe, ki bodo na sistemski način uredili področje primarnega zdravstva. Konkretnih vsebinskih rešitev še niso predstavili. Napovedali so le zmanjšanje administrativnih obremenitev, prenovljen model financiranja primarne ravni zdravstvene dejavnosti, ki bo stimulativno naravnan, in razpis od 80 do 90 specializacij za družinsko medicino v letošnjem letu.

Rešitev za zapleteno situacijo v sistemu primarnega zdravstva, ki mu po poročanju medijev v zadnjih dneh grozi razpad, na ZZZS med drugim vidijo v ustreznem načrtovanju izobraževanja bodočih zdravnikov glede na potrebe prebivalcev in v administrativnih razbremenitvah. Prav tako iščejo rešitev v spremembi sistema financiranja družinske medicine, ki bi spodbujal zaposlovanje dodatnih zdravnikov.

Foto: Pixabay

Na zadnjem razpisu za specializacijo družinske medicine je večina mest ostala praznih. Kljub zagotovljenim sredstvom za dodatne ambulante lani izvajalcem ni uspelo zagotoviti dodatnih zaposlitev zdravnikov. Mladi po seznanitvi z načinom dela v družinskih ambulantah ne želijo delati kot družinski zdravniki, opozarjajo v družinskih organizacijah.