Prenova telovadnice OŠ Frana Erjavca: BOLJŠA POVRŠINA IN OPREMA

Foto: ML

Osnovna šola Frana Erjavca v Novi Gorici se lahko pohvali s prenovljeno veliko šolsko telovadnico, ki so jo včeraj predali namenu. Obnove sta potrebna tudi atrij in telovadnica Osnovne šole Kozara.

Pogodbena vrednost naložbe znaša 284.707 evrov. Naročnik je na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje investicij v gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi pridobil 63.578 evrov.

Kot je na krajši slovesnosti pojasnila ravnateljica Lara Brun, je bila telovadnica potrebna prenove, saj je bila dotrajana in ni več zagotavlja ustreznih pogojev za izvajanje različnih športnih programov ter vzgojno-izobraževalnega procesa. Izvedli so investicijsko-vzdrževalna dela, s katerimi so izboljšali opremo (akustika, varnost, športni rekviziti) in športno površino (tlak).

Novogoriška občina bo letos energetsko sanirala stavbo Osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici, naslednja bo na vrsti Osnovna šola Frana Erjavca.