Prenova objektov zadrževalnika Vogršček: ZAČETEK DEL JESENI?

Foto: Wikipedia

Na ministrstvu za okolje in prostor zagotavljajo, da se bo prenova dotrajnih objektov zadrževalnika Vogršček začela letos. V tem letu naj bi pridobili gradbeno dovoljenje in izvedli javni razpis za izbor izvajalca, jeseni pa začeli z deli. 

Zadrževalnik Vogršček je bil zgrajen sredi 80. let prejšnjega stoletja za namakanje 4.500 hektarov kmetijskih zemljišč. Na njem v zadnjem obdobju niso opravili nobenih večjih vzdrževalnih del. Kmetje so celo sami zbirali denar za najbolj potrebna dela in pokrivanje stroškov.

O prenovi pregrade, ki pušča je govora že več kot desetletje. To problematiko sta si podajali ministrstvi za okolje in prostor ter za kmetijstvo. Veliko je bilo obljub, a nič storjenega. V državnem proračunu je bil v preteklem letu le zagotovljen denar za prenovo, katere začetek se je kljub vsem napovedim zavlekel v drugo polovico letošnjega leta. Obnova namakalnega sistema še ni potrebna.

Celovita sanacija z obnovo vseh vitalnih delov zadrževalnika z novim predorom in cevmi talnega izpusta z namakalno cevjo je ocenjena na 9,1 milijona evrov skupaj z DDV.

Zadrževalnik Vogršček je doslej skrbel za namakanje okrog 1.000 kvadratnih metrov kmetijskih površin. Ker ga želijo širiti tudi za namakanje kmetijskih površin zgornje Vipavske doline, naj bi se te povečale na 3.000 kvadratnih metrov.