Prekinjena seja sveta šempetrske bolnišnice: PREPOZNO POROČILO

Foto: ML

Ker je polletno poročilo o poslovanju šempetrske bolnišnice ter o poteku sanacije v prvih šestih mesecih prispelo tik pred zdajci, je bila seja sveta bolnišnice prekinjena. Nadaljevali jo bodo v drugi polovici avgusta, ko bodo podrobno pregledali vse zapisane številke, pravi predsednica sveta zavoda Anita Manfreda.

V bolnišnici beležijo stalne odhode in prihode novih medicinskih sester in tehnikov, še vedno pa občutijo pomanjkanje srednjega in višjega medicinskega kadra. Pričakovanja po novih medicinskih sestrah ob koncu šolskega leta, ko so jim ponujali tudi prakso, se niso uresničila. Večin mladih, ki so zaključili srednjo šolo, se je namreč odločila za nadaljevanje šolanja.

Foto: Pixabay

Na seji so obravnavali poročilo o čakalnih vrstah. Kot je obrazložila strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler, se število čakajočih pacientov v šempetrski bolnišnici povečuje. Najdlje je treba čakati na področju funkcionalne diagnostike, predvsem velja to za ultrazvok srca in kardiološko diagnostiko. Konec marca je bilo čakajočih nekaj manj kot 2000, zdaj se je ta številka povečala za 500 do 600 pacientov. Med glavnimi razlogi za povečevanje čakalnih vrst je dotrajanost medicinske opreme.