V četrtek so se predstavniki INŠTITUTA 1. OKTOBRA srečali na delovnem sestanku z VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC g. Petrom Svetino.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so mu predstavili njihovo pobudo za odpravo in popravo KRIVIC glede pokojnin, ter pobudo o ureditvi slovenskega zdravstva, ki ne omogoča starejši populaciji v nekaterih primerih niti osnovnih zdravstvenih storitev. V obeh problematikah so kršene človekove pravice.

Zapisali so :

“V obeh primerih se sklicujemo na 2. člen ustave, ki pravi: SLOVENIJA JE PRAVNA IN SOCIALNA DRŽAVA.

Socialna država je država, ki si za svoj cilj postavlja socialno varnost in socialno pravičnost za vse svoje prebivalce. Pojem zajema normativne in institucionalno ukrepe države ter javno financiranje obvladovanja tistih tveganj, ki ogrožajo socialno varnost prebivalcev. Socialna država s svojo socialno politiko skrbi za družbeno enakost ter preprečuje revščino. Tukaj je politika in odločevalci na najbolj pomembnih položajih povsem zatajila.

Od varuha pričakujemo takojšnje ukrepanje in pozivanje k ureditvi problematičnih zadev.”

Spletno uredništvo