Predstavitev kandidatov SDS za goriško regijo: ZA BOLJŠO SLOVENIJO

Foto: ML

Predstavljajo se kandidati za poslance v Državnem zboru Republike Slovenije na listi Slovenske demokratske stranke v Severnoprimorski regiji iz okrajev 1. in 2. volilne enote.

EVA IRGL, kandidatka Slovenske demokratske stranke v 2. volilni enoti v 11. volilnem okraju. Ponosna Vipavka, ki je bila rojena leta 1976 je zaposlena kot poslanka Državnega zbora RS. Je predsednica komisije za človekove pravice, kateri je s svojim delom, zavzemanjem za pravično državo ter zlasti opozarjanjem na krivice, dala tudi močan osebni pečat. Pravičnost, Načelnost, Dostojanstvo. Tri močne besede, tri vrednote, ki predstavljajo temelj njenega političnega delovanja. Zavzema se za vzpostavitev pravičnega pravosodja, kjer bi se spoštovale človekove pravice in da človekovo dostojanstvo ne bi bilo ves čas na preizkušnji. Želi si, da bi živeli v državi, v kateri ne bo delitev na prvo in drugorazredne in bi bili ponosni nanjo, saj je to naš skupni dom in domovina. Njen apel državljankam in državljanom, naj odidejo na volitve, kajti vsak glas šteje in je pomemben, če želimo ustvariti skupno boljšo sedanjost in prihodnost. Vodilo njenega življenja je, da bodi danes boljši človek, kot tisti, ki je včeraj šel spat. Za kandidaturo se je odločila, ker ji ljudje, s katerimi se srečuje na terenu, povedo, da jo cenijo ravno zaradi njene načelnosti in želijo, da nadaljuje začeto pot. Prav srečanja z njimi ji dajejo moč in energijo za prihodnje izzive. Poudarila je, da se v SDS zavzemamo za decentralizacijo in vzpostavitev pokrajin s katerimi bi dosegli učinkovitejše pogoje za razvoj. Občini Ajdovščina in Vipava potrebujeta finančna sredstva, ki zaradi napačne vladne politike ostajajo v centru države. Za Vipavsko dolino poudarja, da je pravi biser, ki ga je treba skrbno varovati. Manjše kmetije pa morajo dobiti svojo priložnost, saj predstavljajo pomemben delež pri samooskrbi. Problem v obeh občinah je prav pomanjkanje specifičnega kadra, ki ga podjetja nujno potrebujejo. Prav tako je poudarila, da je ključna podpora programom in subvencije gospodinjstvom, gospodarskim projektom, infrastrukturi in nepovratna sredstva za javne naložbe.

MAGDA KRUH, kandidatka Slovenske demokratske stranke v 2. volilni enoti v 10. volilnem okraju. Rojena je bila leta 1956, živi na Trnovem pri Gorici. Zaposlena je kot vodja ambulante manualne medicine. V prostem času je ljubiteljica sprehodov v naravi, dobre glasbe in živali. Pravi, da je zdravje naše največje bogastvo. Ker je vse življenje posvetila zdravstvu, se predobro zaveda težav ljudi zaradi nenormalno dolgih čakalnih vrst. Želi si, da bi uradna in alternativna medicina hodili iz roke v roko in služili v dobro ljudi. Vsak bolnik si zasluži strokovno, odgovorno in takojšnjo obravnavo v ustrezni ustanovi. V Slovenski demokratski stranki bodo ta problem postavili na prioritetni seznam prizadevanj in poiskali ustrezne rešitve. Vodilo njenega življenja je, da vse kar delaš, delaj s srcem. Za kandidaturo se je odločila, ker želi aktivno sodelovati pri odločanju o prihodnosti naše domovine. Predvsem si želi več reda na področju zdravstva. Omenila je, da Goriška regija leži na strateški lokaciji prometnih poti vzhod-zahod in bi morali na tej osnovi razvijati logistiko in gospodarstvo. Prav tako bi se morali na vseh področji bolj povezati s sosednjo italijansko Gorico. Poudarila je, da v Vrtojbi samevajo in propadajo stavbe, namenjene domu starejših občanov in bi morali s pravimi sistemskimi rešitvami in angažiranjem te objekte napolniti. Na področju alternativne medicine pa se zavzema za nujno pridobitev ustreznih licenc na podlagi predhodno pridobljenega medicinskega znanja.

PATRICIJA ŠULIN, kandidatka Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti v 11. volilnem okraju. Rojena je bila leta 1965, živi v Novi Gorici. Zaposlena je kot poslanka v Evropskem parlamentu. V prostem času je ljubiteljica potovanj, sprehodov v naravi in glasbe, predvsem petja. Pravi, da Slovenija potrebuje politiko, ki bo izboljšala naš standard in naše življenje, zato se je odločila za aktivno sooblikovanje takšne politike, ki nas bo ponovno uvrstila na zemljevid uspešnih držav. Vodilo njenega življenja in ključ do uspeha so iskrenost, poštenost in delavnost. Odločitve v dobrobit volivcev pa so dolžnost politike. Za kandidaturo se je odločila, ker želi s svojim znanjem in izkušnjami preko zakonodajnih predlogov pripomoči h kvalitetnejšemu življenju državljank in državljanov. Za nastale probleme pozna rešitve. Poudarila je, da bo spodbujala domače podjetništvo in nove tuje neposredne investicije, zavzemala se bo za zmanjšanje administrativnih ovir. Prav tako se bo zavzemala za davčne počitnice na dobiček za prva tri leta za nova podjetja oziroma samostojne podjetnike ter za zvišanje prihodkovnega praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve iz 100.000 na 150.000 evrov za zavezance, pri katerih je bila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev. Poudarja, da je za razbremenitev stroškov v družini in davčno razbremenitev gospodarstva potrebno znižati sedanjo stopnjo DDV na predkrizno raven; iz 22 % na 20 % in iz 9,5 % na 8,5 %.

Foto: ML

ELENA ZAVADLAV UŠAJ, kandidatka Slovenske demokratske stranke v 2. volilni enoti v 9. volilnem okraju. Rojena je bila leta 1971, živi v Novi Gorici. Zaposlena je kot višja svetovalka na AJPES-u. V prostem času je ljubiteljica narave in športnih aktivnosti ter dejavna skavtinja. Želi si boljši jutri in spremembe. Našim potomcem hoče biti zgled in ponos. Njen apel državljanom, naj stopimo skupaj in naredimo korak naprej … zame, zate, za Slovenijo in našo svetlo prihodnost ter jasno pot v smeri napredka. Vodilo njenega življenja je, da kot skavtinja v življenju sledi mislim ustanovitelja skavtskega gibanja: “Poskusite zapustiti ta svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.” Za kandidaturo se je odločila, ker želi svoje znanje in izkušnje uporabiti v prid blaginje vseh državljank in državljanov ter dvigniti zaupanje v našo državo Republiko Slovenijo. Poudarila je, da bo podprla razvoj podeželja v smeri izboljšanja infrastrukture, urejanja turističnih točk, podpira kandidaturo Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Zavzemala se bo za postavitev dnevnih centrov za varstvo starejših, pri razvoju podjetij pa se bo zavzemala za potrpežljive kredite, zvišanje investicijske olajšave in t. i. davčne počitnice.

DANIJEL KRIVEC, kandidat Slovenske demokratske stranke v 2. volilni enoti v 1. volilnem okraju. Rojen je bil leta 1965, živi v Srpenici. Zaposlen je kot poslanec državnega zbora Republike Slovenije. V prostem času pozimi najraje smuča, rad ima tudi pohodništvo in kolesarjenje. Opravi pa tudi veliko del na vrtu in v domači hiši. S preteklim delom je dokazal, da je sposoben uspešno uresničiti pomembne razvojne projekte. Razvija demokratični dialog in zna v iskanju dobrih rešitev prisluhniti tudi drugače mislečim. Želi zastopati vaše interese, da bo vaš glas slišan na najvišjem državnem nivoju. Vodilo njegovega življenja je, da kar poveš ali obljubiš tudi stori. Brez izjeme. Trdo delo, korektnost, poštenost in zanesljivost so ključ do uspeha. Želi združevati in ne razvajati. Poudaril je, da je pomembno, da ima Posočje svojega predstavnika v Državnem zboru. Zavzema se za povezan razvoj turizma v Posočju, izboljšanje cestne infrastrukture, ureditev širokopasovnih povezav, skrb za starostnike in izboljšanje pogojev ter priložnosti, da lahko ljudje izkoristijo svoje potenciale.

MH (naročnik SDS)