Predsednik nadzornega sveta Hita je odstopil: PRIHAJAJO TRIJE NOVI ČLANI

Foto: Pixabay

Marino Furlan, predsednik nadzornega sveta družbe Hit je podal odstopno izjavo s te funkcije. V kratkem se družbi obeta imenovanje treh novih nadzornikov, saj se dvema članoma nadzornega sveta junija izteka mandat. Skupščina je napovedana 19. junija.

Foto: Hit – Predsednik nadzornega sveta družbe Hit v odstopu Marino Furlan (levo) in predsednik Hitove uprave Janez Mlakar

V nadzornem svetu Hita so poleg Furlana še Vasja Medvešček, Simon Bratina in Blaž Aldžić Matiš. Članoma Nadi Drobne Popovič in Miranu Lampretu se bo mandat iztekel 10. junija, Slovenski državni holding pa za nova člana skupščini predlaga Andreja Jernejčiča in Gregorja Bajraktarevića.

Furlan je v odstopni izjavi pojasnil, da so razlogi za odstop osebne narave, povezani pa so s preobremenjenostjo in poslovnimi obveznostmi v podjetjih, ki jih vodi. Mandat predsednika in člana nadzornega sveta bo zaključil z dnem zasedanja skupščine družbe. Prvi mandat člana je začel maja 2011, predsednik nadzornikov pa je postal konec marca 2013. Za člana je bil ponovno imenovan maja 2015, za predsednika pa izvoljen junija 2015 in z mandatom do maja 2019, sporočajo iz Hita.

Foto: Pixabay

Vodstvo delničarjem  predlaga v sprejem  podelitev razrešnice vodstvu ter predlog, da se od bilančnega dobička za lani v višini 2,96 milijona evrov za dividende nameni 1,15 milijona evrov, preostanek pa se razporedi v druge rezerve. Delničarji naj bi potrdili tudi pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku.

Uredništvo