Predlog za večjo varnost kopalcev na Soči v Solkanu in Kanalu: PREPOVED KOPANJA?

Foto: ML

Zaradi zahteve po večji varnosti kopalcev in ostalih uporabnikov reke Soče je ministrstvo za okolje in prostor predlagalo spremembo uredbe o kopalnih vodah.

Predlog sprememb je trenutno v medresorskem usklajevanju. Če bi bil predlog sprejet, Soča v Solkanu in Kanalu ne bo več kopalna voda. Rok za sprejem mnenj in pripomb je 10. maj.

Kot je razvidno iz osnutka predlaganih sprememb, se je med obstoječimi kopalnimi vodami, ki zaradi neizpolnjevanja kriterijev za določitev kopalnih voda, niso več na noveliranem seznamu, območje Soče v Solkanu znašlo zaradi prisotnosti večjih nihanj v vodostaju reke in zaradi rabe voda za namene kajak steze, kopališče v Kanalu pa zaradi prisotnosti večjih nihanj v vodostaju reke. Na noveliranem seznamu se je znašlo kopalno območje idrijske Bele – kopališče Lajšt.

Foto: TIC Kanal

Prebivalci Goriške, ki so proti prepovedi kopanja, so ustanovili civilno iniciativo Radi imamo Sočo, ki je proti predlogu napovedala zbiranje podpisov. Predlogu nasprotujejo tudi novogoriški svetniki, ki so na današnji seji pozvali župana k ukrepanju.

“Soča pri jezu mora biti dostopna Solkancem in obiskovalcem. To je naša dragocenost in zato moramo poskrbeti za večjo varnost in ne odpravljati ukrepov, ki to območje vrednotijo kot pozitivno točko za razvoj turizma,” pravi župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič, ki pričakujejo, da se bo to območje do začetka sezone uredilo celovito.