Hit skrbijo predlagane zakonodajne spremembe: KONCESIJE, LICENCE IN OBDAVČITEV

Foto: ML

Na včerajšnji izredni seji je nadzorni svet družbe Hit razpravljal o predlaganih spremembah zakona o igrah na srečo. Moti jih predlagano podeljevanje koncesij, licenciranje zaposlenih ter obdavčitev. Pripombe so že posredovali na ministrstvo.

S spremenjenim zakonom o igrah na srečo bi ukinili sedaj potrebne licence zaposlenih za opravljanje določenih del v igralništvu. Za podjetje bi bilo to dobro, za zaposlene pa nekoliko manj, saj bi jih lahko premeščali na različna delovna mesta v podjetju in tako zmanjšali število reguliranih poklicev, pojasnjuje predsednik Hitove uprave Tomaž Repinc.

S spremembami zakona želi zakonodajalec vzpostaviti pravni okvir, ki bi na transparenten način omogočil dodelitev oziroma podaljšanje koncesij za izvajanje iger na srečo na podlagi javnega razpisa trikrat na leto. Pri tem bi odpravil zahtevo, da mora imeti družba, ki želi koncesijo, sedež v Sloveniji, kar pomeni uskladitev pravne ureditve s pravnim redom EU.

Foto: Hit – Tomaž Repinc

V Hitu predlagajo, naj se koncesije prek razpisa podeljujejo le novim prosilcem, za obstoječe izvajalce iger na srečo pa naj obvelja dosedanja zakonodaja, po kateri se slednje na prošnjo podjetij preprosto le podaljšujejo. V novogoriški družbi niso naklonjeni tudi predlaganim novim obdavčitvam iger na srečo. Kot je povedal Repinc, za Hit že sedanje stopnje obdavčitev niso konkurenčne z okoliškimi igralnicami v Italiji in Avstriji.