Prebivalci Tolminskega Loma dobili vodovod: NASLEDNJA FAZA

Foto: Občina Tolmin

V Tolminskem Lomu je začel obratovati vodovod, ki predstavlja eno največjih in najzahtevnejših investicij Občine Tolmin v zadnjih dveh letih. V traso vodovoda so položil tudi omrežje za potrebe telefonije na območju obeh Lomov. Vrednost gradbenih del prve faze investicije znaša 763.000 evrov.

Prebivalci Tolminskega Loma so se doslej s pitno vodo oskrbovali iz lokalnega vodnega vira. Zaradi njene oporečnosti so jo morali prekuhavati. Ker je v poletnih mesecih vode večkrat zmanjkalo, so jim jo v cisternah dovažali gasilci.

Izvajalci so vgradili 2443 metrov vodovodnih cevi, zgradili nov vodohran s prostornino 120 kubičnih metrov za celoten vodovodni sistem Tolminski in Kanalski Lom, novo črpališče z daljinskim nadzorom in vodenjem v vodohranu Drobočnik, tlačni vod od vodohrana Drobočnik do novega vodohrana Tolminski Lom ter povezovalni cevovod med novim in starim vodohranom v Tolminskem Lomu. Poleg tega so tudi sprali in dezinficirali obstoječe vodovodno omrežje v Tolminskem Lomu.

Foto: Pixabay

Vlaganje v vodooskrbo na območju obeh Lomov ostaja ena od prioritet Občine Tolmin, zato je že v teku nadaljevanje projektiranja za naslednjo fazo investicije.

V proračunu za prihodnje leto je Občina Tolmin že rezervirana sredstva za gradnjo novega vodovoda proti zaselku Široko. Tolminski župan Uroš Brežan upa, da se bodo našla finančna sredstva tudi v naslednjih letih, da bi do konca aktualnega mandata vodo speljali tudi na območje Kanalskega Loma, kjer so težave največje.