Poziv zdravnikov Goriške regije: UKREPAJTE !!!

Foto: Pixabay

Zdravniki širše Goriške regije pozivajo odločevalce k odgovornejšemu pristopu do okoljske problematike in opozarjajo o vplivih onesnaženega okolja na zdravje ljudi v Soški dolini. Doslej je poziv podpisalo preko 300 zdravnikov in zobozdravnikov.

6. februarja nameravajo podpise predati odgovornim, nakar v mesecu dni pričakujejo prve korake h konkretnim ukrepom. Predvsem ministra za okolje Simona Zajca pozivajo, da najkasneje do 6. marca pričnejo s postopki za izenačitev dovoljenih emisij za sežig in sosežig. Želijo namreč, da se dovoljene emisije znižajo vsaj na raven, ki je dovoljen za sežig oziroma na raven, kot jih pri izpustih škodljivih snovi v zrak določa Svetovna zdravstvena organizacija.

Poziv so zdravniki in zobozdravniki širše Goriške regije pripravili lanskega decembra, podprla pa ga je tudi skupščina zdravniške zbornice. Zaskrbljeni so zaradi dogajanja v srednji Soški dolini. Opozarjajo, da gre za območje, ki ga je zaznamovala večdesetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, zadnja leta pa cementarna-sosežigalnica tam vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih. Pri Arsu je v teku postopek, ki nakazuje namero za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino.

Foto: Pixabay

Na zbornici pričakujejo, da bodo s potekom postopka in z vsemi odločitvami sproti seznanjeni, hkrati pa ponujajo tudi svojo strokovno pomoč. Če odziv pristojnih ne bo potekal v duhu sodelovanja javnosti, bodo po napovedih predsednice zbornice Zdenke Čebašek Travnik pripravili nove aktivnosti. Tudi ministra za zdravje Aleša Šabedra pozivajo, da s ciljem ohranjanja zdravja ljudi aktivno spodbuja in sodeluje pri uresničevanju zahtev iz poziva zdravnikov ter tako zastopa interese ogroženega prebivalstva.