Občina Ajdovščina vabi občanke in občane k izkazu interesa za koriščenje električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah na strehah javnih objektov. Po uspešno izpeljanem pilotnem projektu – prvi samooskrbni skupnosti v državi, postavljeni v Budanjah – načrtuje GEN-I do konca leta 2023 s sončnimi elektrarnami opremiti še pet javnih objektov, ki bodo za koriščenje energije dostopne vsem zainteresiranim uporabnikom, prednost pa bodo imeli občani občine Ajdovščina.

Vse tiste, ki ste zainteresirani za priklop na sončne elektrarne na javnih objektih, vabimo k izkazu interesa. Poziv je odprt do 15. septembra 2023.

Postopek prijave na poziv za priklop na sončno energijo z javnih objektov

V kolikor bi si želeli zagotoviti sončno energijo z elektrarne s katerega izmed petih javnih objektov, nas prosim obvestite na naslov: [email protected]. V zadevo sporočila navedite ‘Izkaz interesa za sončno energijo z javnih objektov’, sporočite svoje ime, priimek, kraj bivanja in elektronski naslov za obveščanje. Vaša prijava je zgolj informativne narave in ni obvezujoča. Želimo namreč preveriti interes občank in občanov Ajdovščine, ki bodo pri priklopu imeli prednost pred morebitnimi drugimi interesenti. V primeru, da interesa iz naše skupnosti ne bo dovolj, bo podjetje GEN-I interesente iskalo tudi izven naše občine. Poziv je odprt do 15. septembra, po končanem pozivu vas bomo o nadaljnjih postopkih obvestili z dopisom na vaš e-naslov. Za dodatna pojasnila je na voljo Tomaž Jakin na naslovu: [email protected].

Sončno energijo bo moč koristiti s sončnih elektrarn na petih javnih objektih

Občina Ajdovščina bo v sodelovanju s podjetjem GEN-I sončne elektrarne še v tem letu postavila na petih javnih objektih – Osnovni šoli Šturje, Zavodu za šport, Osnovni šoli Otlica, Vrtcu ob Hublju in Nogometnem stadionu. Predvideno je, da bo moč električne energije vseh petih objektov znašala 870 kW, kar bo zadoščalo za priklop približno 100 stanovanj. Celotna vgradna moč bo namenjena občanom, četudi se ne nahajajo na isti transformatorski postaji, kot je postavljena sončna elektrarna. V marcu 2022 je bila namreč sprejeta nova uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) na podlagi 5. poglavja Zakona o spodbujanju rabe obnovljivi virov energije (ZSROVE). S to uredbo se je nadgradil koncept individualne in skupnostne samooskrbe, saj prevzemno-predajna mesta, priključena na nizkonapetostno omrežje, niso več nujno v sklopu iste transformatorske postaje kot naprava za samooskrbo. To tudi pomeni, da se lahko na sončno energijo z ajdovskega javnega objekta priključi tudi občan iz Maribora. Ker želimo dati prednost občankam in občanom naše občine, objavljamo poziv, s katerim želimo pridobiti interesente iz naše občine, ki bodo imeli pri prijavi prednost pred drugimi prijavitelji, ki bivajo v drugih občinah.

Prednosti priklopa na sončno elektrarno z javnih objektov:

–          – prihranek pri stroških električne energije

–          – oskrba z okolju prijazno zeleno energijo

–          – brez začetnih vlaganj v investicijo naprave za samooskrbo

–          – zagotovljena mesečna uporabnina

–          – zmanjšanje ogljičnega odtisa

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina