Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO je skupaj z župani treh občin ustanoviteljic, Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica ter Občine Šempeter – Vrtojba, predstavilo zemljevid novih čezmejnih kolesarskih poti in jih v spremstvu novinarjev in lokalnih združenj del tudi prekolesarilo.

 

Po startu na Trgu Evrope so se udeleženci zapeljali ob meji in pot nadaljevali po solkanskih poljih do nove brvi čez Sočo, ki je bila izgrajena v sklopu projekta« Isonzo-Soča«, financiranega iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Postanek na razgledni točki nad brvjo je bil namenjen pozdravom županov, ki so izrazili zadovoljstvo nad doseženimi rezultati na področju čezmejnega sodelovanja. Kolesarske steze in brv so primer, kako je mogoče odpraviti fizične meje med državama ter državljanom zagotoviti boljšo kakovost življenja, turistom pa omogočiti še lepše doživetje.

Tudi vodstvo EZTS GO je poleg opisa projekta in izvedenih investicij poudarilo, da je projekt Isonzo-Soča uspešno spremenil podobo območja. Na meji, ki je nekoč delila mesti, je zdaj mogoče ustvariti nove, prijetnejše spomine s sprehodi s prijatelji in družino ali kolesarjenjem.

Udeleženci so se nato ponovno zavihteli na kolesa in se po slikovitih solkanskih poljih zapeljali nazaj do Trga Evrope.

Sedaj lahko nove kolesarske poti najdete tudi na zemljevidu, ki je na voljo na spletni strani EZTS GO www.euro-go.eu , na katerem so označene kolesarske poti EZTS GO in obstoječe kolesarske poti treh mest, ki skupaj ustvarjajo pravo čezmejno mrežo.

 

Spletno uredništvo

Vir: Občina Nova Gorica

Foto: EZTS