Poslovna cona na Dobrovem: NOVA DELOVNA MESTA

Foto: ML

Po večletnem načrtovanju bodo na Dobrovem v Goriških Brdih začeli urejati novo poslovno cono. Po besedah župana občine Brda Franca Mužiča, naj bi v njej ustvarili 27 novih delovnih mest.

Za projekt je briška občina pridobila milijon evrov sredstev za regionalni razvoj, ki jih bo namenila komunalni opremi zemljišča. Kmalu naj bi vložili tudi zahtevo za gradbeno dovoljenje, ki jim bo omogočilo začetek gradnje komunalne ureditve.

Ker leži območje načrtovane poslovne cone ob hudourniku Reka, ki ob stoletnih vodah poplavlja, je bilo treba najprej rešiti težave zaradi poplavnega območja, zato se je načrtovanje nekoliko zavleklo. K protipoplavni zaščiti bo pripomogla tudi obnova državne ceste Dobrovo-Neblo, kar bo omogočilo gradnjo v poslovni coni, pojasnjuje Mužič.

Tik pred vložitvijo zahtevka za gradbeno dovoljenje je tudi Klet Brda, ki bo v poslovni coni gradila trgovini s kmetijskim in gradbenim materialom. Tu naj bi odprli tudi večjo trgovino z živili, mehanično delavnico in tehnične preglede ter gostinski lokal. Želijo si, da bi bila dve leti po preureditvi območja cona 70-odstotno zasedena. V njej naj bi ustvarili 27 novih delovnih mest.

Foto: ML

Občina Brda načrtuje komunalno opremo tega območja, še pred tem pa bodo porušili tri stare pritlične hale, v katerih je tudi zadružna prodajalna kmetijskega materiala Agraria. Čeprav je območje last tamkajšnje kmetijske zadruge, so v občinski upravi zasnovali nekaj več kot milijon evrov vreden načrt, kako bodo poslovno cono s skoraj 27.000 kvadratnih metrov površin naredili zanimivejšo za podjetja. Tako bo briška občina uredila prostor, investitorje pa bo iskala klet kot lastnica zemljišč. Tisti del zemljišč, ki jih bodo zasedle dodatne prometne površine, pa bo občina naknadno odkupila.