Obveščamo vas, da bo izvajalec del v terminu med 23. 1. 2024 in 30. 1. 2024 v času od 8:00 do 16:00 vzpostavil popolno zaporo prometa na odseku občinske ceste JP 518111 Boka-Log Čezsoški zaradi izvedbe elektro kabelske kanalizacije (Kablovod 2 x 20 kV RTP Kobarid – RP Bovec).

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Bovec