Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, je izdala podjetniku Bakti Miha Dolec s. p. dovoljenje popolne zapore javne poti (JP) Kneža–Kneške Ravne od stacionaže 1500 m do stacionaže 4000 m z občasnimi sprostitvami prometa v času sanacije brežin s postavitvijo zaščitnih mrež.

Popolna zapora z občasnimi sprostitvami prometa se izvaja od 12. 10. do 22. 12. 2023 med 7.30 in 17.00.

Popolne zapore JP Kneža–Kneške Ravne se izvajajo v času 7.30–10.00, 10.15–13.00, 13.15–15.00 in po potrebi 15.15–17.00.

Spletno uredništvo