POZOR!! Vse do konca avgusta bo popolna zapora Dijaške ceste in ceste okoli Brajde v Tolminu

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, izdaja podjetju SGP Zidrgad Idrija d.o.o. dovoljenje za popolno zaporo dela občinske ceste 422021 – Dijaška ulica od stacionaže cca 185 m do stacionaže cca 285 m ter popolno zaporo dela občinske ceste 422031 – Dijaška ulica–Brajda–Ul. padlih borcev na odseku stacionaže cca 30 m v razdalji cca 30 m z namenom izvajanja gradbenih del projekta Prenova Dijaške ulice in ureditev krožišča.

Vsled tega se je podjetju SGP Zidgrad Idrija d.o.o. izdalo dovoljenje za spremembo prometnega režima na delu enosmerne občinske ceste 422031 – Dijaška ulica–Brajda–Ul. padlih borcev z namenom izvajanja projekta Prenova Dijaške ulice in ureditev krožišča.

Popolna zapora se bo izvedla v časovnem obdobju od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Tolmin