Popolna zapora ceste med Godovičem in Spodnjo Idrijo: NUJNO ZAVAROVANJE

Foto: kolektorgradbeniinzeniring.com

Zaradi nujne sanacije brežin v soteski Zala bo od danes do 20. avgusta popolnoma zaprta cesta med Godovičem in Spodnjo Idrijo.

V kolikor bodo dela potekala po načrtih, bi lahko po 14 dneh uvedli izmenično enosmerni promet v nočnem času od 22. ure do 5. ure zjutraj, ko ne bo možno izvajati del na brežini in ko bodo z brežine odstranjene večje labilne skale.

Kot smo že poročali, je Direkcija RS za infrastrukturo na cesti Spodnja Idrija-Godovič v Zali, Jelični vrh, zabeležila dva padca skal na vozeče vozilo in ocenila, da je za zagotavljanje varnosti in življenj uporabnikov sanacija brežin nujna. Tam je predvidena izgradnja galerije. Postopki priprave projekta in izbire izvajalca so še v teku, pričetek gradnje pa je predviden v prihodnjem letu.

Foto: kolektorgradbeniinzeniring.com

V času popolne zapore je promet za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 tone preusmerjen na državne ceste na relaciji Godovič-Kalce-Logatec-Žiri-Idrija, kjer promet poteka dvosmerno in je voden s pomočjo začasne prometne signalizacije. Tovorna vozila nad 7,5 tone so preusmerjena na državne ceste na relaciji Kalce – Logatec – Unec – Postojna – Razdrto – Vipava – Nova Gorica – Kanal – Tolmin – Dolenja Trebuša – Idrija. Za intervencijska vozila na nujni vožnji bo omogočen obvoz preko občinskih cest.

Projektna rešitev za urgentno zavarovanje prometa pred padajočim kamenjem predvideva, da bodo na najbolj nevarnem previsnem delu skale vgrajeni podajno-lovilni sistemi ter sidrane in viseče mreže. S tem bo vzpostavljeno začasno varovanje prometa na cesti, hkrati pa bo s to rešitvijo zavarovano tudi območje načrtovanega gradbišča v času gradnje galerije.