Ponudniki za gradnjo novega oddelka v Stari Gori: ŠTIRI IMENA

Foto: ML

Štirje ponudniki se potegujejo za gradnjo prve faze novega oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Stari Gori se potegujejo štirje ponudniki. To so Makro 5 gradnje, Kolektor Koling, Arba plus v sodelovanju z Medicoengineeringom in podjetje VG5.

Ministrstvo za zdravje je ob objavi javnega naročila, katerega rok za prijavo se je iztekel danes, ocenilo vrednost naročila na nekaj več kot 3,67 milijona evrov brez DDV. Odločitev o oddaji javnega naročila v skladu z zakonom o javnem naročanju bodo sprejeli najpozneje v 90 dneh.

Foto: ML

Najnižjo ponudbo v višini 3,55 milijona evrov (4,34 milijona z DDV) je oddal Kolektor Koling. Podjetje Makro 5 gradnje je oddalo ponudbo v višini 3,75 milijona evrov brez DDV (4,57 milijona z DDV), podjetji Arba plus in Medicoengineering za posel zahtevata 4,26 milijona evrov brez DDV (5,2 milijona z DDV), VG5 pa ocenjuje vrednost projekta na štiri milijone evrov brez DDV (4,88 milijona z DDV).

Projekt predvideva rušitev treh starih paviljonov in nadomestno gradnjo s skupno površino okoli 2800 kvadratnih metrov, skupaj z zunanjimi terasami in stopniščem. V prvi fazi gradnje novega bolnišničnega oddelka v Stari Gori sta predvidena dograditev stavbe in ureditev njenega pritličnega dela v prostor za bolnišnično obravnavo invalidne mladine. V prvem nadstropju bo prostor za rehabilitacijo, ki ga bodo zaključili v drugi fazi.

Uredništvo