Policisti Specializirane enote za nadzor prometa, policisti s postaj prometnih policij ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo so včeraj, 8. januarja 2024, opravili poostren nadzor nad prevozi potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter ugotovili številne prekrške.

IMG 20221009 155747

Nadzor je potekal na treh nadzornih točkah, in sicer na glavni avtobusni postaji v Ljubljani ter na nekdanjih cestninskih postajah Kompolje in Torovo. Policisti so ugotovili številne kršitve.

Med vidnejšimi so bili štirje preobremenjeni avtobusi, ki so bili na avtocesti izločeni iz prometa. Dva avtobusa nista bila tehnično brezhibna in sta bila prav tako izločena iz prometa.
Pri nekaterih voznikih so bile ugotovljene kršitve, povezane s časom trajanja vožnje in predpisanih počitkov.

Voznik domačega prevoznika je kršil dovoljeni obseg delovnega časa, kot ga za delo upokojenca predvideva Zakon o urejanju trga dela. O ugotovitvah bo obveščena Inšpekcija Republike Slovenije za delo.

Eden izmed voznikov je med delovnikoma počival samo tri ure, namesto predpisanih in predvidenih enajstih ur.

Eden izmed voznikov ni imel predpisanih dokumentov za izvajanje občasnega prevoza potnikov v notranjem prometu. Tuji voznik, ki je opravljal občasne prevoze tujih potnikov po Sloveniji, pa ni pravilno izpolnil potniške spremnice.

IMG 2022100

Ugotovljene so bile še številne druge manjše kršitve, povezane z uporabo tahografa v avtobusu, ki so pomembne za transparentno vrednotenje aktivnosti in delovnega časa voznika, kar neposredno vpliva na varnost v cestnem prometu.

Policisti so nadzirali tudi več tovornih vozil, od katerih so bila mnoga preobremenjena. Številni vozniki so kršili omejitve, povezane s časom trajanja vožnje, odmorov in počitkov.

6316081 08 01 24

Globina kanalov v dezenu pnevmatik avtobusa: indikator omogoča meritev do 10 mm, v konkretnem primeru pa je bila globina kanalov le 0,3 mm.

Izstopala je skupina vozil domačega prevoznika, pri katerih je bilo z izrednim tehničnim pregledom ugotovljenih šest kritičnih napak, in sicer težave z zavorami, krmilnim mehanizmom ipd., kar pomeni izjemno tveganje za varno udeležbo v prometu. Vozilu so bile odvzete registrske tablice in je bilo tudi izločeno iz prometa.

Spletno uredništvo,

Vir: www.policija.si