Podpis dogovora o povprečnini: OBČINAM 80 MILIJONOV EVROV VEČ

Foto: Pixabay

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsedniki združenj občin, Peter Misja, Robert Smrdelj in Gregor Macedoni, so podpisali dogovor o povprečnini za leti 2021 in 2022. Povprečnina se za obe leti določa v višini 628,2 evra.

Ob današnjem podpisu dogovora je Koritnik poudaril, da je bil dogovor o višini povprečnine v zadnjih 15 letih dosežen le štirikrat. Da se ga doseže pred umestitvijo v proračunske dokumente, je dokaz o kakovosti tvornega sodelovanja z občinami in župani, še izpostavlja minister za javno upravo.

Po besedah ministra, določitev povprečnine pri 628,2 evra na prebivalca pomeni okoli 40 evrov višjo povprečnino, kot je bila pred nastopom te vlade. Za vse občine skupaj to pomeni približno 80 milijonov evrov več. „Dogovor o višini povprečnine je le en korak v pravi smeri,” pravi Boštjan Koritnik, ki meni, da to še ne rešuje vseh težav, ki jih imajo župani in občine. Delovna skupina za lokalno samoupravo je namenjena, da se pogovarjajo o težavah in jih rešujejo, dodaja minister.

Foto: gov.si

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je izpostavil dobro sodelovanje in partnerski odnos z vlado, resornim ministrom, pa tudi predsednikom vlade in ostalimi resorji, medtem ko po njegovih besedah stvari v preteklosti velikokrat niso šle v pravi smeri. Da vlada razume pomen lokalne samouprave, se drži zapisanih zavez in predvsem tudi vodi dialog na način partnerstva, je poudaril tudi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Gregor Macedoni. Predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja je poudaril, da je dialog v času sedanje vlade izredno dober, predvsem z ministrom, ki razume lokalno samoupravo. Pravi, da verjetno niso dobili vsega, kar v občinah potrebujejo in da je nekaj občin še vedno finančno podhranjenih. Pridobljena sredstva zagotavljajo normalno delovanje občin, če bo izpolnjeno vse ostalo, kar je bilo rečeno, dodaja Misja.

Za občine so ob višini povprečnine bistvene še nekatere rešitve, za katere so v aktivnosti v teku. To velja za zakon o finančni razbremenitvi občin, kot tudi za skrajšanje prehodnega obdobja za sofinanciranje občinskih investicij po 21. členu zakona o financiranju občin. Smrdelj in Macedoni sta izpostavila tudi črpanje evropskih sredstev.

Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin bo obravnavan že na prvi redni seji DZ v oktobru. Z njim bodo občine razbremenili za skoraj 40 milijonov evrov. Prav tako potekajo aktivnosti, da bi delo, ki ga imajo občine pri investicijah in njihovem sofinanciranju s strani države, naredili bolj fleksibilno in ga administrativno razbremenili.