Na novinarski konferenci je Občina Kanal ob Soči izpostavila, da bo delovala v interesu prebivalcev in se zavzemala za njihovo zdravje ter zdravo okolje. Zato je ponovno pozvala podjetje Salonit Anhovo, da posreduje rezultate trajnih meritev na reprezentativni točki HT 40. Zakon o varstvu okolja določa, da mora upravljalec naprave podatke obratovalnega monitoringa sporočati ministrstvu in občini, čeprav podjetje Salonit Anhovo tako občini, kot ARSU ni posredovalo trajnih meritev na reprezentativni točki HT 40.

Izjava v odzivu podjetja Salonit Anhovo »Program obratovalnega monitoringa ne vključuje meritve termperature na točki priklopa izmenjevalnika toplote na peč, je pa temperatura na tej točki del zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja,« ne drži.

Iz Programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo klinkerja in cementa, ki je priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja Salonota Anhovo na strani 9 je razvidno, da je potrebno trajno spremljanje temperature na reprezentativni točki HT 40.

Meritev temperature na točki HT 40 je potrebna za zagotavljanje pravilnega sosežiga odpadkov (plini, ki nastajajo se morajo zadrževati vsaj 2 sekundi na vsaj 850 stopinj celzija, zaradi razpada dioksinov in furanov).

Od pristojnih institucij Občina pričakuje, da ugotovijo razloge za nesprejemanje podatkov in primerno ukrepanje. Prav tako pričakujejo, da preverijo pravilnost in zakonitost delovanja podjetja Salonit Anhovo.

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Kanal ob Soči, Ula U.