Posredujemo vabilo na vsakoletno regijsko prireditev ob mednarodnem dnevu Civilne zaščite.
Dobitnike priznanj na severnem Primorskem in goste bosta nagovorila župan občine Cerkno Gašper Uršič  in poveljnik CZ R Slovenije Srečko Šestan.
Na dogodku v Cerknem bo tudi letošnji  dobitnik najvišjega priznanja Civilne zaščite – kipca CZ – Bojan Kopač  (rojen na Ledinah nad Idrijo), ki že desetletja vso svojo energijo in znanje posveča varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
Spletno uredništvo,
Vir: CZ za Severnoprimorsko