Podaljšanje varnostnih ukrepov: KMALU ZAGON AKTIVNOSTI

Foto: Pixabay

Čez prvomajske praznike še ne gre pričakovati ukinitve prepovedi gibanja izven kraja bivališča oziroma matične občine. Infektologinja Bojana Beović, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje, je izpostavila, da se je prav ta ukrep izkazal kot učinkovit.

“Ker bi ob prvomajskih praznikih lahko pričakovali veliko gibanja prebivalstva, smo v luči dejstva, da epidemija po znanih podatkih še tli in da podatkov nacionalne presečne raziskave še nimamo, priporočili podaljšanje obstoječih ukrepov,” sporoča slovenska vlada.

Foto: SDS

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je napovedal, da bo veliko aktivnosti kmalu lahko vnovič vzpostavljenih, ključno pa bo upoštevanje treh pravil obnašanja: “razkuževanje rok in stičnih mest, držanje varne razdalje ter uporaba zaščitnih mask tam, kjer ni možno upoštevati varnostne razdalje”.

Premier poudarja, da strokovnjaki v Sloveniji in EU pospešeno pripravljajo standarde za zagon različnih dejavnosti, tudi šolstva, turizma in javnega prometa, da bi te lahko ponovno delovale vsaj v omejenem obsegu tudi v pogojih epidemije.

Foto: Pixabay

Slovenija se po vseh dostopnih podatkih uvršča med najuspešnejše evropske države v boju z epidemijo novega koronavirusa. Že v petek je delovna skupina vlade ob sodelovanju strokovnjakov z zdravstvenega ministrstva podrobneje preučila stanje doma in v soseščini ter oblikovala predlog možnih dodatnih sprostitev omejitvenih ukrepov za mesec maj in junij 2020. Delo bo nadaljevala 29. aprila po pridobitvi najnovejših podatkov o razvoju epidemije ter nato sprejela ustrezne odločitve.