Občina Ajdovščina bo tudi v letu 2023 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Razpis je že na voljo, časa za prijavo pa imajo zainteresirani do 22. maja. Na voljo je 46 mest v 16 občinskih javnih zavodih in občinski upravi.

 

Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti.. Počitniško delo Občina Ajdovščina omogoča že sedmo leto zapored. V vseh letih doslej je počitniško delo v sklopu občinskega javnega poziva opravljalo več kot 200 dijakov in študentov,  iz leta v leto je na voljo več delovnih mest, vse več je tudi sodelujočih javnih zavodov – zanimanje dijakov in študentov za opravljanje počitniškega dela pa je iz leta v leto večje.

Delovna mesta za dijake in študente so letos razpisana v 16-ih občinskih zavodih in občinski upravi. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša več kot lani, in sicer 6,20 EUR neto.
Na poziv se lahko prijavijo dijaki in študentje, starejši od 15 let, s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, posamezna ustanova pa je za opravljanje dela določila tudi svoje pogoje, ki so navedeni v javnem pozivu. Prednost bodo imeli kandidati z višjimi zaključnimi ocenami, po potrebi pa bodo s kandidati opravljeni tudi razgovori. Največ razpisanih mest je usmerjeno v delo z otroci v sklopu počitniškega varstva in drugih oblik delavnic, ki jih javni zavodi tekom počitnic prirejajo. Na javni poziv se je mogoče prijaviti do ponedeljka, 22. maja 2023, preko spletne prijavnice. Več informacij pa najdete v razpisnih pogojih. 
Spletno uredništvo,
Vir: Občina Ajdovščina