Po 22 letih sanacija plazu v Šmihelu

Foto: Mateja Pelikan (MONG)

Po 22 letih so se končno le začela sanacijska dela na zemeljskem plazu v Šmihelu, ki se je sprožil novembra 2000. Zaradi varnosti so morali iz najbolj ogroženih hiš izseliti dve družini.

Ker do sanacije ni prišlo, je novogoriška občina na lastne stroške položila 400 metrov globoko vkopanih drenažni cevi za odvajanje vode, s čimer so vsaj delno zagotovili varnost vaščanov. 

Foto: Mateja Pelikan (MONG)

Tokratna sanacijska dela predvidevajo, da bodo položili drenažne cevi tudi na zahodnem delu vasi in tako zbrano vodo speljali v drugi potok, kar naj bi dokončali še v tem koledarskem letu. V naslednjem letu je predvidena gradnja treh ali več vodnjakov, kjer se bo zbirala odvečna voda s celotnega območja vasi.

Takoj ob nastopu mojega mandata so me krajani opozorili na plaz v Šmihelu, kjer so se zadnja dela izvajala leta 2014. Obljubila sem, da bom stopila v akcijo in posredovala na MOP-u, da se bodo dela nadaljevala,“ je povedala podžupanja novogoriške mestne občine Damjana Pavlica in pojasnila: „Ob obisku prejšnje vlade lanskega septembra sem na takratnega ministra Andreja Vizjaka naslovila pobudo, da se s sanacijo plazu nadaljuje. Od takrat dalje sem bila na vezi z Ervinom Vivodo, vodjo Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na ministrstvu za okolje in prostor, ki me je konec septembra letos obvestil, da je bil izbran izvajalec in da bodo pristopili k izvajanju del. Vesela sem, da so se dela začela in da bo po zaključeni sanaciji življenje krajanov varnejše. Pripravljajo se tudi projekti za sanacijo plazu na Gradišču nad Prvačino. Trenutno poteka usklajevanje z dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije.“

Foto: Mateja Pelikan (MONG)

Celotna sanacija, kamor sodi tudi rušenje nevarno razpokane stanovanjske hiše in postavitev nadomestne gradnje, je ocenjena na 3,3 milijona evrov. Na območje druge poškodovane stanovanjske hiše, ki jo je država odkupila v letu 2018 in družini v zameno v Novi Gorici zagotovila primerno stanovanje, naj bi parkovno uredili.