Opozorilo evropske poslanke Patricije Šulin: KRŠENJE TEMELJNIH PRAVIC

Foto: Pixabay

V zadnjem obdobju je kar nekaj Slovencev prejelo obvestilo o prekrških, storjenih v Italiji in v Avstriji, ki so bili v italijanskem oz. nemškem jeziku. To pomeni kršenje njihovih temeljnih pravic.

Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških namreč določa, da morajo tuji organi v pisnih obvestilih o prometnih prekrških uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih jezikov države članice registracije.

Evropska poslanka Patricija Šulin je o tem opozorila Evropsko komisijo in od nje zahteva pojasnilo, kako Komisija nadzoruje izvajanje te direktive v Italiji in v Avstriji ter kaj bo naredila, da bo pošiljanje obvestil skladno z zakonom in se bo torej uporabljala slovenščina za lastnike, ki imajo avtomobil registriran v Sloveniji. Vprašanje Komisiji so podprli tudi vsi ostali slovenski evropski poslanci. Komisija ima tri tedne časa za odgovor.

Foto: FB Patricija Šulin

Direktiva je bila sprejeta za izboljšanje varnosti v cestnem prometu s ciljem zmanjšati število smrtnih žrtev in poškodb ter materialno škodo. Pomemben element te politike je dosledno izvrševanje sankcij za cestnoprometne prekrške, storjene v Uniji, ki bistveno ogrožajo varnost v cestnem prometu.