MUZEJSKI TORKOV VEČER
Grad Kromberk, 9. april 2024 ob 19. uri
Ohranjanje naravnega bogastva Vipavske doline in Krasa

Aprilski muzejski večer bomo preživeli v naravi, kjer se odvija projekt LIFE-IP NATURA.SI,
zato bomo z Marjetko Šemrl dos Reis z Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za naravo, in dr. Jano Laganis z Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, najprej zavili v spodnjo Vipavsko dolino ter spoznali naravovarstveno omrežje Evropske unije v Sloveniji, Naturo 2000.

Zatem bomo med ovinki in postanki srečali nekatere ogrožene in varovane živalske vrste
Vipavske doline, njihove posebnosti ter aktivnosti, s katerimi si prizadevajo za izboljšanje
njihovega stanja. Predavanje bomo zaključili na širšem območju Cerja s predstavnikom
Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana, Boštjanom Košičkom: beseda bo tekla o vplivih
tamkajšnjih požarov na naravo in o načrtovanih ukrepih, da bi se narava čim prej obnovila
ter predvsem, da bi preprečili tovrstne dogodke v prihodnje.

Prijazno vabljeni!
Vstop prost.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica