Ogromna skala, ki se je 11.1. popoldne utrgala s pobočja nad lokalno cesto med Zatolminom in Čadrgom, je odnesla večji del cestišča na dobrih 10 metrov dolgem odseku.

Kot so zapisali na spletni strani občine Tolmin, ostaja cesta do nadaljnjega zaprta.

Teren so si ogledali pristojni z Občine Tolmin in Komunale Tolmin, ki je pristojna za vzdrževanje te ceste.

Danes, v ponedeljek, sledi strokovni ogled odlomljenega dela skalnega roba na brežini, na podlagi katerega se bodo pristojni odločili, ali se cesto lahko odpre za promet ali ne, do takrat pa ostaja odprta zgolj za intervencijske oz. nujne prevoze. Če bodo vremenske razmere to dopuščale, je začetek sanacije cestišča predviden v drugi polovici tega tedna. Že prve ocene pa kažejo, da je nastala škoda velika.

Mesto dogodka so si ogledali poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito Miha Vencelj in ekipa Komunale Tolmin, ki so vzpostavili tudi stik z domačini iz Čadrga.

 

Spletno uredništvo