Odprtje Vojkove ceste v Solkanu okoli 20. avgusta

Foto: ML

Dela na Delpinovi ulici pred Hitovim hotelom Park se bodo predvidoma zaključila do konca avgusta, še nekaj dni prej pa na Vojkovi cesti v Solkanu, kjer nastaja tudi mini krožišče.

Dela na Delpinovi ulici potekajo v več fazah, pravkar pa jih izvajajo na odcepu iz Erjavčeve do sredine Delpinove ulice. Ker so ob izkopu opazili, da je potrebno zamenjati tudi nekatere komunalne vode, se bo rok za dokončanje nekoliko podaljšal, prav tako se bo nekoliko podražila 850.000 evrov vredna investicija. Kot sporočajo iz novogoriške mestne občine, naj bi z deli v celoti zaključili do konca avgusta.

Foto: ML

Dela na Vojkovi cesti v Solkanu potekajo po predvidenih rokih in se bodo zaključila okoli 20. avgusta. Avtobusno postajališče na Vojkovi cesti v smeri Solkana bodo preuredili in uredili novo v smeri Nove Gorice, urejena bo komunalna infrastruktura, postavljena bo urbana oprema, klopi in zbiralniki odpadkov. Križišče z Ulico XXX. divizije preurejajo v dvignjeno mini krožišče.