Odprte so prijave za subvencioniranje terapij za mlade med 15. in 29. letom starosti iz občine Ajdovščina, ki se srečujejo s stiskami in težavami v duševnem zdravju. Z akcijo želijo omogočiti mladim in mladim s šibkejšim socialno-ekonomskim položajem lažji dostop do strokovne pomoči ter tako vplivati na bolj kakovostno življenje mladih v lokalnem okolju.

Mladinski svet Ajdovščina, ki je z organizacijo dobrodelne prireditve ŠKOU ŠOU 2023 zbral 1.906 €, v sklad prispeva celoten izkupiček prodanih kart. Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina pa v sklad dodaja 800,00 €, sredstva, ki so bila zbrana ob praznovanju 70-letnice društva in v Tednu otroka. Skupna višina razpisanih razpoložljivih sredstev tako znaša 2.706,00 €.

Možnost subvencioniranih terapij lahko koristijo mladi med 15. in 29. letom starosti iz občine Ajdovščina, ki se srečujejo z duševnimi stiskami in težavami. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem in ki prihajajo iz socialno-ekonomskih ogroženih okolij.

Vloge za subvencioniranje terapij za mlade so dostopne na spletnem obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh obeh organizacij. Prijave sprejemajo do vključno 17. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Strokovna komisija bo pravočasno prejete vloge pregledala in ocenila ter, v primeru nepopolno oddanih vlog, kandidate pozvala k dopolnitvi. Kandidati, ki bodo po kriterijih strokovne komisije izbrani za subvencioniranje terapij, bodo povabljeni k podpisu vloge in predložitvi dodatnih dokazil (odločbe o socialnih transferjih, potrdilo o šolanju, potrdilo o brezposelnosti ali druga dokazila) na sedež Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina.

Za vsakega kandidata, ki mu bo odobrena subvencija, bo društvo ustvarilo sklad, iz katerega bo kandidat črpal sredstva na način, da društvu predloži račun ponudnika strokovne pomoči, slednjega pa društvo poravna neposredno na TRR ponudnika strokovne pomoči. Sredstva se črpajo do porabe.

Za več informacij so dosegljivi vsak delovnik med 8. in 15. uro na telefonski številki 041 490 360 (Tereza, Tjaša) ali po elektronski pošti [email protected].

Vabljeni k prijavi.

Mladinski svet Ajdovščina

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina