Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

 

Začasni ukrepi v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 87/23 z dne 5. 8. 2023, objavljen Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Odlok).

Odlok določa začasne ukrepe za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah.
Ukrepi se nanašajo na:
 spremembo krajevne pristojnosti za sprejemanje vlog (za zadeve iz državne pristojnosti);
 vlaganje elektronskih vlog brez kvalificiranega elektronskega podpisa;
 prekinitev teka procesnih rokov od 6. 8. 2023 do 13. 8. 2023;
 podaljšanje roka za izpolnitev materialnih obveznosti;
 podaljšanje roka za izdajo odločbe;
 pregledovanje dokumentov upravne zadeve v prostorih organa.

Odlok, ki je priloga tega obvestila, je pričel veljati 6. 8. 2023 in velja en mesec.

Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Nova Gorica