Odločitev Ustavnega sodišča: Istospolni partnerji lahko posvojijo otroka

Foto: Pixabay

Zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije, je odločilo Ustavno sodišče RS.

Državni zbor ima šest mesecev za odpravo neustavnosti. Do tedaj velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.