Upravna enota Nova Gorica obvešča, da bo Krajevni urad Šempeter pri Gorici zaprt od 12. do 30. 6. 2023 zaradi obnove prostorov krajevnega urada in od 23. 8. do 8. 9. 2023.

V tem obdobju lahko stranke vse zadeve uredijo na sedežu Upravne enote Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, oziroma za informacije pokličejo na telefon št. 05 33 06 170 Oddelek za upravne notranje zadeve.

 

Spletno uredništvo,

Vir: https://sempeter-vrtojba.si/