Obnovljivi viri energije v Kobaridu: SAMOOSKRBNA OBČINA

Foto: FB Občina Kobarid

V želji po energetski samozadostnosti z uporabo obnovljivih virov energije bo kobariška občina na svoje objekte namestila več sončnih elektrarn. V dveh letih jih do 50 namerava ponuditi tudi občanom. Za stroške električne energije trenutno občina plačuje okoli 150.000 evrov letno.

Pri tem javno-zasebnem partnerstvu bo občina Kobarid sodelovala s platformo SunContract, s katero je podpisala namero o sodelovanju. Vrednost projekta je ocenjena na 1,5 milijona evrov.

V prvi fazi razmišljajo o namestitvi štirih sončnih elektrarn, katerih skupna moč bo okvirno 0,5 megavata. Postaviti jih nameravajo na občinske objekte, predvsem na tiste, ki so bili zgrajeni po potresu leta 1976, večinoma v Breginjskem kotu. Večina jih je danes opuščenih in v slabem stanju. Z novo namembnostjo jih nameravajo obnoviti in jim vdahniti novo življenje. Začeli bodo v zaselkih Podbela, Stanovišče in Sedlo.

Foto: Pixabay

Kot je poudaril kobariški župan Marko Matajurc, želijo s podporo partnerjev postati aktivna samooskrbna občina, ki ne bo le dosegla, ampak presegla zaveze EU po 32 odstotkih porabljene končne energije iz obnovljivih virov do leta 2030.