Obnova hitre ceste v Vipavski dolini: OBREMENJUJOČ TOVORNI PROMET

Foto: Pixabay

Vipavska hitra cesta je stara že skoraj dve desetletji in doslej na njej še ni bilo večjih investicijskih posegov. Temeljite prenove, ki se začenja med 20. in 30. majem bosta najprej deležna odseka Ajdovščina-Selo in Selo-Vogrsko v dolžini 9,5 kilometra.

Hitra cesta po Vipavski dolini ni pretirano prometno obremenjena, je pa na njej razmeroma veliko tovornega prometa. Po podatkih Darsa je povprečni letni dnevni promet konec leta 2016 znašal 15.857 tovornih in težkih tovornih vozil, kar je 16 odstotkov več kot leta 2011; tovorni promet se je v teh petih letih povečal za 39 odstotkov, težki tovorni promet pa kar za 45 odstotkov.

Foto: Pixabay
Posel skoraj osem milijonov evrov vredne obnove sta v skupnem nastopu pridobila Kolektor CPG in CPK, ki sta z Darsom že podpisala pogodbo.

Skupno bodo v obeh smereh, torej proti Vrtojbi in proti Razdrtemu obnovili 9,46 kilometra vozišč. Med obnovo bo promet potekal dvosmerno po eni polovici hitre ceste ter po enem pasu v vsako smer. V času zapore bo zaprt tudi priključek Selo. Obnovitvena dela bodo zaradi velikega obsega predvidoma potekala v dveh delih. Celotna sanacija naj bi bila zaključena do sredine prihodnjega leta.

Foto: Pixabay
Razpis za izvedbo naslednjih faz obnov dotrajanih vozišč na odsekih Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo v obeh smereh na razdalji 7,7 kilometra proti Vrtojbi in proti Razdrtemu bo pripravljen takoj, ko bo zaključena projektna dokumentacija. Če bo javni razpis uspešen, se bo naslednja faza obnove začela že jeseni, drugače pa prihodnje leto.

Uredništvo