Občutno dražji odvoz smeti na Goriškem: ZA 22,8 ODSTOTKA

Foto: ML

Na včerajšnji seji so novogoriški mestni svetniki potrdili elaborat o oblikovanju cen Komunale Nova Gorica, po katerem se bodo cene odvoza odpadkov zvišale za skoraj četrtino.

Izid glasovanja je bil vse do konca nejasen, saj so podražitvi številni nasprotovali. Ob koncu razprave so predlog povišanja cen vseeno podprli s 14 glasovi za, petimi proti in devetimi vzdržanimi.

O elaboratu o oblikovanju cen Komunale Nova Gorica, ki odpadke odvaža tudi iz občin Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko, bodo sedaj morale odločati tudi druge občine na Goriškem. V primeru, da se bodo s predlaganimi cenami strinjali tudi svetniki iz teh občin, bodo nove cene začele predvidoma veljati 1. julija, obračunane pa bodo na računu za avgust, ki ga bodo uporabniki plačali septembra.

Foto: Pixabay

V skladu s sprejetim sklepom se bo cena odvoza komunalnih odpadkov, ki sedaj znaša 5,52 evra na člana gospodinjstva, zvišala za 1,26 evra, torej za 22,8 odstotka.

Zaradi predloga Komunale Nova Gorica je novogoriška občina opravila revizijo zahteve za zvišanje cen in tudi poslovanja podjetja, ki je v njeni 51-odstotni lasti, preostalih 49 odstotkov pa je v zasebni lasti. Revizija ni odkrila večjih napak, dala je le nekaj navodil za boljše poslovanje.

Foto: ML

Do zahteve po podražitvi je prišlo zaradi občutnega zvišanja treh postavk, po katerih se oblikujejo cene za uporabnike. Najbolj je v zadnjih letih poskočil strošek odvoza mešanih komunalnih odpadkov, prav tako je precej višji strošek odvoza kosovnih odpadkov, povečal pa se je tudi strošek dela zaradi zvišanja plač zaposlenim.