Zadnja seja občinskega sveta občine Cerkno je bila zelo pomembna za občino, saj se je sprejel proračun občine, dobili pa so tudi novega podžupana iz vrst SDS, Davida Bašelj.

 

Seja je imela več točk, izpostavili bi slednje:

  • Rešitev problema staršev, ki so ostali brez vrtca za svoje otroke(18). Pri tem je treba omeniti napor svetnika SDS Jureta Magajne, ki se je skupaj z starši izpostavil in opozoril na ta problem.
  • Zaradi nepredvidenih cen na trgu, so vse svetniške skupine podprle nabavo nove šasije gasilskega kombija, ki bo šel v vas Šebrelje, ki je najbolj oddaljena vas od Cerkna in je dvajset minut absolutno preveč za intervencijo
  • Vse svetniške skupine so podprle proračun, kar navdaja z upanjem, da se problemi v občini dajo rešiti, če je dovolj posluha
  • Z sklepom župana g. Gašperja Uršič, je bil za podžupana imenovan občinski svetnik in predsednik OO SDS Cerkno, David Bašelj

SDS Cerkno je bila zmeraj stranka povezovanja. Tudi v sedanji sestavi v občinskem svetu občine Cerkno, deluje aktivno in vsi svetniki naslavljajo probleme, kot tudi predloge občinski upravi za boljšo Cerkljansko v prihodnosti. Tudi za naprej ji želimo veliko uspeha pri svojem delu v občinskem svetu, kot tudi na terenu, med ljudmi.

Spletno uredništvo
Zapisal David Bašelj