Občina Ajdovščina podpisala memorandum o vzpostavitvi prijateljskih odnosov z mestom Darkhan iz Mongolije

Občina Ajdovščina je z mongolskim mestom Darkhan sklenila memorandum o vzpostavitvi prijateljskih odnosom. Z Mongolci se že dve leti v okviru evropskega projekta Frendship spletajo trdne prijateljske vezi in izmenjujejo dobre prakse zlasti s področja pametnih mest ter kmetijstva in okolja.

tObčina Ajdovščina in njene politike podpore gospodarskemu in kmetijskemu razvoju predstavljajo primer dobre prakse, ki privlači in navdihuje tudi države onkraj naših meja. Mongolsko mesto Darkhan se je že lansko leto pobližje seznanilo z delovanjem občine Ajdovščina in nekaterih uspešnih ajdovskih podjetij. Izhajajoč iz lanskega študijskega obiska, ki je potekal  v okviru evropskega projekta FRIENDSHIP “Krepitev prijateljstva med EU in Mongolijo prek pravične, odporne in inovativne rasti v provinci Darkhan-Uul”, ki ga financira EU in se izvaja med leti 2022 in 2025, je prišlo do tesnejšega prijateljstva med občino Ajdovščina in mongolsko občino Darkhan-Uul.

tPrav danes je bil uradno predan podpisan sporazum o vzpostavitvi prijateljskih odnosov. Namen tega memoranduma o soglasju je potrditi pobudo, ki se izvaja v okviru evropskega projekta FRIENDSHIP, ki bo tudi v prihodnje krepila sodelovanje obeh občina na več interesnih področjih, še zlasti tiste s področja okolja, rešitev za pametna mesta in pametno kmetijstvo, razvoj tpodeželja, intenzivno kmetijstvo in razvijala druge podporne programe. Prav ob današnjem srečanju so bili predstavljeni trije projekti, primeri dobrih praks, ki jih občina Ajdovščina spleta na različnih področjih. Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve je predstavljal projekt namakanja, Brigita Habjan Štolfa virtualno Tržnico na borjaču in znamko Vipavska dolina, Bogdan Česnik pa je izpostavil primere, ki jih občina Ajdovščina snuje na področju pametne skupnosti in digitalizacije. Gostje so obisk nadaljevali na podjetju C-astral in sklenili obisk na posestvu Ferjančič s predstavitvijo delovanja podjetja Pipistrel. Takšna izmenjava bo lokalnim in regionalnim uradnikom in mongolskim deležnikom, vključno z raziskovalci, akademskimi in tehničnimi strokovnjaki, ponudila priložnost za sodelovanje s predstavniki EU, vključno z občinskimi uradniki in tehničnimi strokovnjaki o temah inovacijskih politik, ozelenitve mest, spodbujanja podjetništva in zagon podjetij za pospeševanje poslovanja. Župan Tadej Beočanin je ob podpisu memoranduma izrazil veliko željo po nadaljnjem sodelovanju z mongolskim mestom Darkhan, tako v okviru tega projekta kot tudi pri vseh nadaljnjih, še zlasti tistih s področja pametnih mest, razvoja kmetijstva in e-uprave. Zahvalil se je tudi združenju NALAS – Mreži združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), ki skupaj s Skupnostjo občin Slovenije spleta nove priložnosti čezmejnega sodelovanja. Občina Ajdovščina je tako s podpisom tega memoranduma pridobila še eno prijateljsko mesto, ki se je pridružilo italijanskemu Quilianu in kitajskemu Jurongu.

Spletno uredništvo
Vir: Občina ajdovščina