Občina Ajdovščina je izbrala Snago: AJDOVSKE SMETI V LJUBLJANO

Foto: Pixabay

Občina Ajdovščina je prva občina v severnoprimorski regiji, ki se je pridružila 45 slovenskim občinam, ki so sklenile pogodbe za odlaganje odpadkov v RCERO Ljubljana. Ajdovski občinski svet je za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine podelil koncesijo ljubljanskemu podjetju Snaga. Druge severnoprimorske občine partnerja po propadlem projektu RCERO na Goriškem še iščejo.

Foto: Pixabay

Cene za uporabnike, ki so veljale v letu 2016, veljajo tudi v letu 2017, in se ne bodo spremenile niti v letu 2018, obljubljajo v ljubljanski Snagi. Ajdovska občina bo imela v svetu RCERO Ljubljana svojega predstavnika, ki bo udeležen pri sprejemanju pomembnih odločitev, tudi o spreminjanju cen. Doslej je za zbiranje in odlaganje odpadkov v občinah Ajdovščina in Vipava skrbela Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina. Podjetje izvaja tudi nekatere komplementarne in suplementarne storitve s področja dejavnosti ravnanja z odpadki. Pred leti so odpadke odlagali na bližnji deponiji pod vasjo Dolga Poljana, vendar so morali odlagališče zapreti.

Uredništvo