MUZEJSKI TORKOV VEČER
Grad Kromberk, 27. februar 2024 ob 19. uri
Ob stoletnici izšla nova številka revije Studi Goriziani

Zadnji torek v februarju bomo listali po novi številki revije Studi Goriziani, ki je izšla ob
stoletnici prve izdaje. Soška državna knjižnica (Biblioteca Statale Isontina) je konec
preteklega leta izdala publikacijo v prenovljeni podobi, na več kot 170 straneh pa lahko
prebiramo članke s področja umetnostne zgodovine, zgodovine, arheologije in literarnih ved
širšega goriškega prostora.

Kot meni direktor knjižnice Luca Caburlotto, želi biti goriška državna knjižnica središče
širšega kulturnega prostora, tako da sestavljajo uredniški odbor strokovnjaki iz videmske,
tržaške in ljubljanske univerze, predstavniki kulturnih ustanov iz Gorice in Nove Gorice, razni zgodovinarji in strokovnjaki z različnih področij. Knjižnica po njegovem ni samo kraj, kamor bralci zahajajo po knjige, ampak je tudi zbirališče strokovnjakov.

V tokratni številki je zbranih trinajst člankov, ki jih je pregledal ožji uredniški odbor, poleg
tega je vsak članek prebral tudi anonimni recenzent, ki je podal svoje pripombe, s čimer
želijo zagotoviti še dodatno strokovnost revije. Grafično prenovljena edicija je nastajala
približno leto dni, v njej pa je več prostora za članke z bogatim likovnim gradivom.

Vstop prost.

Spletno uredništvo,

Vir: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica