Ob Hublju v Ajdovščini bodo zgradili 16 stanovanj

Foto: Pixabay

V Ajdovščini bodo ob reki Hubelj zgradili manjšo stanovanjsko sosesko, ki bo ponudila 16 stanovanj, v velikosti med 80 in 100 kvadratnih metrov, v dveh manjših stolpičih.

Ker se Ajdovščina širi in primanjkuje stanovanj, bo nova pridobitev zelo dobrodošla. Skupaj s stanovanjsko sosesko bodo ob reki uredili tudi sprehajalno pot, ki se bo navezala na že obstoječo, ki vodi do centra mesta. Utrjena bo z makadamsko podlago, namestili bodo železno ograjo in celostno uredili okolico.

Investicijo Renaturacija poplavnega območja ob reki Hubelj sofinancira projekt Grevislin, ki je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. V sklopu tega projekta so v ajdovski občini opravili že dve večji investiciji; ob reki Vipavi so pod vasjo Brje na nasip dvignili cesto in s tem omogočili, da se bo visoka voda lahko kontrolirano razlivala po okolici struge, vzpostavili pa so tudi mreže merilnih mest za spremljanje populacij škodljivih žuželk.

Foto: Kraji.eu

Za gradnjo pešpoti od železnega mostu proti Palam, ki prinaša tudi renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj v skupni dolžini 200 metrov, bo potrebno odšteti 52.000 evrov. Z ureditvijo dostopa čez poplavni travnik, bo poskrbljeno tudi za ohranjanje in varovanje naravnega habitata živali.