Ob B’ndimski kvaternici nova Info točka v Braniku

V okviru projekta LAS-a ENOTOUR 2 (Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline) bodo v sodelovanju s krajevno skupnostjo v središču Branika danes, v nedeljo odprli novo Informacijsko točko, ki bo namenjena promociji vinarjev in drugih lokalnih ponudnikov ter krajine, dediščine in kulture.

 

Na željo Braničanov, da bi uredili opuščeno tovarniško vratarnico v samem centru vasi, je bila Info točka v Braniku zasnovana kot mali TIC brez osebja, prosto dostopen prostor, ki bo služil kot lokalna promocijska točka. Poleg odprtja Info točke bo ta konec tedna v Braniku pestro dogajanje v okviru tradicionalne prireditve B’ndimska kvaternica.

Nekdanja vratarnica je bila preoblikovana tako, da spominja na vinogradniške hiške/zatočišča nad Branikom. Od tod tudi ime – Bajtica.  V Braniku namreč vinogradniške hiške poimenujejo vinogradniške bajte. V ta namen so bili premišljeno izbrani tudi materiali obnove (apneni omet, zelena »primorska« vrata, sodi, lesene gajbice za police…). V informacijski točki bo na voljo promocijski material lokalnih vinarjev in drugi promocijski turistični material območja. Hiška bo tako odslej namenjena domačinom, ponudnikom in turistom. V prostor bodo lahko vstopili, si ogledali zemljevide in prospekte, napolnili telefone, se fotografirali, odložili svoje promocijske materiale ipd. S točko bo upravljala Krajevna skupnost Branik.

Novo Info točko v Braniku bodo odprli danes, v nedeljo, 27. avgusta, ob 16. uri. Ob tej priložnosti bo potekala vaška tržnica z lokalnimi ponudniki, na ogled pa bo tudi razstava ročnih del Društva upokojencev Branik.

Namen projekta ENOTUR 2 je vzpostaviti povezovanje vinarjev območja LAS, prenos dobrih praks in terenskih izkušenj med vinarji, nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedbe predstavitvenih degustacij za blagovno znamko »Vipavska dolina – Terase Izbrano« ter dvig prepoznavnosti območja v širši regiji, na nacionalni ravni ter izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo. Glavni cilj projekta je ohranjati naravne danosti in vrednote, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja.

Več info: Nataša Kolenc, strokovna sodelavka za razvojne projekte MO Nova Gorica, ki je točko tudi zasnovala: 05/33 50 103

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Nova Gorica