Novogoriški svetniki za uveljavitev predkupne pravice nekdanje stavbe NKBM

Foto: ML

Na današnji seji so novogoriški mestni svetniki potrdili rebalansa proračuna ter s tem tudi ponujeno priložnost za uveljavitev predkupne pravice za nakup nekdanje stavbe NKBM na Kidričevi ulici v Novi Gorici.

Družba Alos re je nepremičnine ponudila naprodaj za 1,92 milijona evrov. Novogoriška mestna občina (MONG) bo kupila stavbo v centru mesta z izjemo pritličja oziroma prostorov bančne poslovalnice NKBM ter pripadajoče parkirišče za njo in dostopne ceste. Nakup bi večinoma financirali iz presežkov obeh zdravstvenih domov.

Foto: MONG – Klemen Miklavič

Kot pravi župan MONG Klemen Miklavič, so analizirali potrebe javnih zavodov in v nakupu teh prostorov videli rešitev njihovih prostorskih potreb. V stavbi bi uredili zlasti prostore za Zdravstveni dom Nova Gorica ter Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica. Vanjo bi lahko umestili tudi pomoč na domu in še nekatere druge vsebine, še pojasnjuje Miklavič, ki izpostavlja tudi pomen lokacije v središču mesta ter status parkirišča, ki je trenutno v zasebni lasti. Z odkupom bi občina imela nad njim sama nadzor, na tej lokaciji pa je predvidena tudi podzemna garaža z več nadstropji, ki bo razbremenila pritisk na parkirne površine v mestu, še dodaja novogoriški župan.

Foto: ML

Direktorica novogoriškega Zdravstvenega doma Petra Kokoravec ocenjuje, da so prostori v stavbi NKBM v dobrem stanju in zelo primerni za izvajanje njihove dejavnosti. Za določene vsebine ni predvidenega prostora niti v bodočem prizidku zdravstvenega doma. „Gre za vsebine, ki so bile v zdravstvenem domu pridobljene leta 2019 oziroma kasneje. Nekatere smo uspeli umestiti v sedanje prostore z reorganizacijo. Nekatere prostore pa najemamo na različnih lokacijah v Novi Gorici. Gre za dejavnosti Centra za krepitev zdravja, Centra za duševno zdravje otrok in mladine in Centra za duševno zdravje odraslih. Z županom sva zadnji dve leti že intenzivno iskala možnosti rešitve. Zato sem bila predloga za nakup prostorov v bivši stavbi NKBM vesela,“ pojasnjuje Kokoravčeva.