Novogoriški svetniki za subvencioniranje cene vode: OD JUNIJA DO DECEMBRA

Foto: Pixabay

Novogoriški svetniki so na včerajšnji seji mestnega sveta potrdili predlog, da bodo gospodinjstva pol leta plačevala nižje položnice za vodo. Mestna občina Nova Gorica (MONG) bo namreč od junija do decembra subvencionirala cene.

Svetniki so subvencijo podprli s 25 glasovi za, nihče ni bil proti. Cena za kanalščino bo tako nižja za deset odstotkov, za kar polovico pa omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

Župan MONG Matej Arčon poudarja, da je novogoriška občina v zadnjih letih v komunalno infrastrukturo vložila 90 milijonov evrov. Subvencija fizičnim osebam, ki imajo priključek na kanalizacijsko omrežje, je edina zakonska dopustna možnost razbremenitve.
Foto: ML

Občani bodo znižanje občutili na položnicah, prejetih med 1. junijem in 31. decembrom. Za subvencioniranje bo občinski proračun »težji« za 230.000 evrov. Za dodaten izdatek se bo morala občina dodatno zadolžiti.

Novogoriški župan Matej Arčon je svetnikom pojasnil, da bo subvencija sprejeta le do konca leta, ker s tem stroškom ne želi obremenjevati novega mestnega sveta. Novembra bodo namreč lokalne volitve.

Uredništvo