Novogoriški mestni svetniki sprejeli proračun, zadolževanje v višini 6 milijona evrov

Foto: Marijan Močivnik (FB MONG)

Na včerajšnji seji sveta novogoriške mestne občine (MONG) je bil sprejet letošnji proračun, ki predvideva skoraj 54 milijonih evrov prihodkov ter 60 milijonov odhodkov.

Rezultat glasovanja je bil 15 za in 9 proti. Višji izdatki gredo na račun številnih projektov, za kar pa se bo morala Mestna občina Nova Gorica letos zadolžiti za 6 milijonov evrov.

Foto: ML

Sprejeti so bili tudi drugi predlagani sklepi, med katerimi je tudi predlog odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v občini. Prav tako so podali soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu.

Pred drugo obravnavo proračuna so opozicijske stranke predlagale šest amandmajev, ki predvidevajo ureditev ceste v Prvačini in krajevni skupnosti Ozeljan-Šmihel, nakup knjig v Goriški knjižnici, povečanje sredstev za kulturne projekte, pokrivanje stroškov osnovnim šolam ter izgradnjo avtobusnega postajališča v Grgarju.

Foto: MONG – Klemen Miklavič

Župan MONG Klemen Miklavič je obžaloval, da opozicija nekaterih amandmajev ni predlagala že v fazi snovanja proračuna, ker bi tako lahko kakšnega tudi upoštevali. „Ker je bil proračun že zaključen in uravnotežen, je bilo to težko,“ pojasnjuje Miklavič, in opozarja, da bo uresničevanje projektov letos izjemno težko zaradi velikega zagona gradbene dejavnosti in s tem zviševanja cen. Po drugi strani so negotovi tudi nekateri prihodki, na primer koncesijske dajatve iz igralniške dejavnosti, kar je močno povezano s povečevanjem in širjenjem okužb z novim koronavirusom.