Novogoriški E3 v 100% lasti Petrola: NAJMANJ 5 LET BREZ ODPUŠČANJA

Foto: ML

Družba Petrol je po izpolnitvi odložnih pogojev s prodajalcem Elektro Primorska zaključila nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi E3.

Iz energetskega koncerna Petrol sporočajo, da nameravajo razvijati poslovanje družbe E3 in ohranjati obstoječa delovna mesta.

Podjetje E3 je leta 2019 ustvarilo okrog 90 milijonov evrov prihodkov in je četrti največji prodajalec električne energije v Sloveniji. Njegov tržni delež na slovenskem trgu je v povprečju 11-odstoten, med gospodinjskimi odjemalci pa dosega okrog 15 odstotkov.

S prodajo E3 je Elektro Primorska izločila maloprodajo, ker pomeni, da bo izpolnila enega od formalnih pogojev za pridobitev koncesije sistemskega operaterja za distribucijsko omrežje na območju Primorske.

Foto: Pixabay

Elektro Primorska in Petrol sta kupoprodajno pogodbo podpisala februarja lani. Višine kupnine takrat niso razkrili. Petrol se je zavezal, da ne bo selil sedeža podjetja iz Nove Gorice, najmanj pet let ne bo odpuščal zaposlenih in bo še naprej razvijal podjetje.