Novogoriška občina kupuje delnice Komunale: 450 TISOČAKOV

Foto: ML

Na izredni seji je novogoriški mestni svet potrdil odkup 10,38-odstotnega deleža družbe Energetika projekt v novogoriški Komunali, za kar bo občina odštela 400.000 evrov.

Župan novogoriške mestne občine Matej Arčon je poudaril, da je prav, da so gospodarske javne službe v javni lasti. S povečanjem deleža naj bi občina lažje uveljavljala svoje interese.

Foto: FB MONG

Svetniki so s 14 glasovi za in tremi proti podprli sklep, da je nakup delnic Komunale Nova Gorica v interesu občine ter da občina za 400.000 evrov odkupi 17.567 delnic komunale, ki so zdaj v lasti Energetike projekt iz Vranskega. Poleg teh bodo odkupili še 1.235 delnic v lasti fizične osebe po ceni 22,77 evra na delnico.

Mestna občina je trenutno lastnica 18,57 odstotka delnic družbe, z omenjenim nakupom pa bo postala lastnica 29,68-odstotnega deleža. Delež vseh občin v lastništvu novogoriške komunale bo sedaj dosegal 46,66 odstotka.

Foto: Pixabay

Za zagotovitev sredstev v proračunu za nakup delnic so svetniki sprejeli tudi nov rebalans občinskega proračuna za tekoče leto, ki vključuje povečanje postavke kapitalskih naložb v višini 450.000 evrov; 400.000 evrov za namen nakupa delnic komunalnega podjetja in 50.000 evrov za namen dodatnih potencialnih nakupov.