Novogoriška mestna občina sprejela rebalans proračuna: KDAJ STREHA BAZENA?

Foto: Športni zavod NG

Novogoriški mestni svet je sprejel rebalans letošnjega občinskega proračuna. Zaradi zamika načrtovanih projektov, ki bodo sofinancirani iz drugih virov, se del proračunskih prihodkov zmanjšuje. Zarad tega so za 2,2 milijona evrov zmanjšali tudi odhodke, največ na račun investicij. Letos zadolževanja ne bo.

Kot je povedala direktorica občinske uprave Vesna Mikuž, se odhodki za investicije zmanjšujejo predvsem zaradi zamika začetka teh investicij v prihodnjem letu. Šlo naj bi predvsem za tiste investicije, ki so vezane na evropska sredstva. Poziva za oddajo popolne vloge z ministrstva še ni. To naj bi se zgodilo šele v prihodnjem letu. Konkretno gre za gradnjo pokritega bazena v Novi Gorici.

Z rebalansom proračuna so uskladili prihodke in odhodke glede na načrtovane ob pripravi proračuna. Skupni proračunski prihodki se povečujejo za 156.000 evrov, odhodkovna stran pa se zmanjšuje za 2,2 milijona evrov.

Foto: ML

Svetniki so v drugem branju podprli spremembo občinskega prostorskega načrta, potrebno zaradi nekaterih načrtovanih novogradenj. S tem naj bi pridobili možnost za gradnjo pokritega bazena, prizidka zdravstvenega doma in nekaterih drugih, tudi zasebnih investicij. Sprejeli so spremembe, potrebne za gradnjo Soških vil v Solkanu. Na predlog odbora za prostor so svetniki sprejeli nekatere omejitve, ki jih bodo morali investitorji ob gradnji tega naselja upoštevati.

V proračunu Mestne občine Nova Gorica bo letos tudi nekaj prihodkov, na katere pri pripravi proračuna niso računali. Največje povišanje pri davčnih prihodkih se nanaša na prihodke iz okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda v višini 200.000 evrov. Za 150.000 evrov se povečujejo tudi prihodki od davkov na promet nepremičnin fizičnih oseb in prihodki od dohodnin. Nedavčni prihodki se bodo letos zvišali za šest odstotkov oz. 569.000 evrov. Največ bo občina pridobila od najemnin za javno infrastrukturo, saj so od podjetja Komunala Nova Gorica dobili poravnan pretežni del že zapadlih obveznosti. Povečali so se tudi prihodki zaradi izplačil dividend igralniškega podjetja Hit v višini 181.000 evrov in od unovčenja bančnih garancij.

Foto: ML

Novogoriški mestni svetniki so z rebalansom povišali sredstva, ki jih bodo namenili za izboljšanje opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev. Dodatna sredstva bodo porabili za nakup gasilskih vozil dvema društvoma. Predlog so podprli brez glasu proti.

Uredništvo