Novi prostori in reševalno vozilo v ZD Idrija: OBNOVITEV NAČETE STAVBE

Foto: Občina Idrija

Zdravstveni dom Idrija, ki skrbi za osnovno zdravstveno varstvo prebivalcev občin Idrija in Cerkno, je bogatejši za prostore centra za krepitev zdravja v pritličju prenovljenega objekta starega zdravstvenega doma in novo reševalno vozilo.

Ekipa v centru zaposlenih zdravstvenih delavcev je doslej delovala v objektu obstoječega zdravstvenega doma, sedaj pa se je preselila v pritličje obnovljene stavbe starega zdravstvenega doma. Sredi osemdesetih let, po izgradnji novega objekta, je stavba starega zdravstvenega doma opuščena samevala skoraj trideset let, dokler se lastnica, občina Idrija, ni odločila prenoviti že dodobra načeto stavbo.

Prvi del objekta je bil uspešno saniran z državnimi sredstvi popotresne obnove. V pritličju je občina z 200.000 evrov, pridobljenih na razpisu ministrstva za zdravje in nekaj lastnimi sredstvi uredila prostore centra za krepitev zdravja.

Idrijski zdravstveni dom je eden od 25 zdravstvenih domov v Sloveniji, ki je uspešno kandidiral na razpisu ministrstva za zdravje in v okviru projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, ki ga sofinancirata Evropska unija iz evropskega socialnega sklada in država, marca lani oblikoval center za krepitev zdravja za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov.

Foto: FB Slovenska vojska

Zdravstvena ambulanta Cerkno, ki je del Zdravstvenega doma Idrija, naj bi se v dveh letih preselila v primernejše prostore nekdanje upravne stavbe podjetja Eta, ki jih je občina Cerkno že odkupila za te potrebe. Vodstvo občine Cerkno si prizadeva najti tudi ustreznejšo lokacijo za ureditev trajnega helidroma. Za težje dostopna območja je namreč helikopterska medicinska pomoč nujna pri reševanju zdravja in življenja tamkajšnjih ljudi.